Šiuo metu skaitote

Projektas SEEN / „Matomos: dėmesys smurtui prieš moteris su negalia“

2022 gegužės 1 d. – 2024 kovo 31 d. kartu su partneriais įgyvendiname projektą „Matomos: dėmesys smurtui prieš moteris su negalia“

Projekto tikslas – stabdyti smurtą dėl lyties prieš moteris su negalia ir vykdyti jo prevenciją.

Projekto uždaviniai:

  • išnagrinėti atsako į smurtą dėl lyties prieš moteris su negalia reglamentavimą Lietuvoje (įskaitant ir socialinės globos paslaugas teikiančias įstaigas);
  • kurti ir stiprinti moterų su negalia apsaugos nuo smurto dėl lyties mechanizmus socialinėse ir psichikos sveikatos priežiūros įstaigose įveikiant lyčių ir negalios stereotipus;
  • didinti specialistų, dirbančių socialinėse arba psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, gebėjimus reaguoti į smurtą dėl lyties prieš moteris su negalia;
  • bandomosiose savivaldybės vystyti koordinuoto institucijų atsako į smurtą dėl lyties algoritmą, atsižvelgiantį į moterų su negalia patiriamas kliūtis;
  • didinti specialistų, dirbančių su atsaku į smurtą artimoje aplinkoje savivaldybėse, gebėjimus atpažinti lyties ir negalios sankirtos nulemtą pažeidžiamumą;
  • didinti smurto dėl lyties prieš moteris su negalia atpažįstamumą tarp pačių moterų ir jų aplinkinių;
  • didinti visuomenės sąmoningumą ir pagalbos besikreipiančių moterų su negalia palaikymą.

Projektą įgyvendina Lygių galimybių plėtros centras, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija „Psichikos sveikatos perspektyvos“ ir socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“.

Bendras projekto biudžetas: 489 301,37 EUR

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos 2021 m. lėšomis (sutarties su Europos Komisija Nr. 101049158 – SEEN).

Related Posts